Kako i sam naziv kaže, Moodle je modularan sustav, što znači da se sastoji od više odvojenih dijelova (modula) koji zajedno čine cjelinu. Oni se mogu odvojeno dodavati ili mijenjati.
Sam kolegij u Moodleu gradimo od različitih resursa (tekstualne datoteke, web stranice, mape, poveznice…), ali interaktivnost kolegiju dodajemo uključivanjem neke od velikog broja aktivnosti. Razliku između resursa i aktivnosti možete vidjeti i na sljedećim slikama:

Popis mogućih resursaNeke od aktivnosti uključenih u Moodle

Iako je logično u upoznavanju Moodle-a krenuti s resursima i dodavanjem lekcija u kolegij, ja bih danas ipak pisala o aktivnostima. Njima možemo jednostavnije privući učenike u online učionice i zadržati ih tamo. Jer, pretpostavka da će učenici prihvatiti ovakav način učenja samo zbog toga što im je rad na računalu prirodan, u praksi se pokazala lošom. Potrebno je puno više od postavljanja sadržaja na Internet da učenici prihvate online učionice. Standardni razlozi koje uvijek navodimo kao prednosti online učenja, kao što su dostupnost materijala 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, organizacija učenja na način koji nam najbolje odgovara, rješavanje problema komunikacijom u forumu… kod učenika ne prolaze. Oni to sve imaju i kod standardnog načina učenja: knjige su im dostupne 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uče kada i kako im je najpraktičnije, a jedni s drugima komuniciraju u realnom vremenu pomoću različitih chat servisa. Zbog toga se nemojte iznenaditi kada, nakon puno uloženog truda u materijale postavljene na Internet i predstavljanje učenicima, oni od Vas zatraže da se vratite u staro, dobro okruženje učionice…(gdje ćete im Vi u kratkim crtama izložiti ono najvažnije). Ne samo da ih nećemo tako jednostavno privući u online učionice, već je mnogima od njih Internet mjesto na kojem odmaraju od učenja i škole, a sad smo se mi našli gnjaviti ih i tamo Smiješak s namigivanjem.
Ma naravno, nije sve tako crno… (i učenicima treba vrijeme da se naviknu na nove oblike i metode učenja), ali tek da ne kažete: “A to nam nije rekla kad je tako oduševljeno pisala o online učenju! “

Da zaključim, za kvalitetan kolegij kojim ćemo privući učenike potrebno je puno više od materijala (a često su to obične word ili .pdf datoteke) postavljenih u kolegij i mogućnosti komuniciranja forumom i privatnim porukama.

Jedan mali prijedlog: pokušajte pričati sa studentima o online učenju i Moodle-u. Osobno nisam našla puno (ili uopće?) “pristaša” u njihovim redovima. Zbog čega je to tako? Možda bi to mogla biti dobra tema jednog posta.

Kako sam malo odužila ovim filozofiranjem, opis pojedinih aktivnosti slijedi u novim postovima

Oglasi